30. 5. 2020  2:31 Ferdinand
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD.
Identifikačné číslo: 795
Univerzitný e-mail: yvonna.kolekova [at] stuba.sk
 

          
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     
Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Talal T.H.A.H. ALENEZI
Comparison of flexural and torsional buckling resistances of members made of steels and aluminium alloys
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Ameen A.M.A.M. ALKANDARI
Comparison of lateral torsional buckling resistances of beams made of steels and aluminium alloys
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriella Balkó, PhD.
Plastická rezerva kovových prútov pri strate stability
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Marek Bobák
Strata stability kovových ohýbaných nosníkov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Marek Bobák
Výpočet kritických momentov podľa približných normových vzťahov.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriam Brzáčová
Odolnosť zakrivených prútov podľa STN EN 1993
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriam Brzáčová
Porovnanie hodnôt kritických momentov podľa približných vzťahov s presnými hodnotami, s uvážením rôznych okrajových podmienok uloženia prúta.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Miriam Brzáčová
Stabilitné problémy ohýbaných nosníkov
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Pavol Csiba
Plastická odolnosť hliníkových prierezov namáhaných rôznymi kombináciami vnútorných síl
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Orsolya Katona, PhD.
Použitie teórie II. rádu v stabilitných problémoch
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Konečný
Plastická odolnosť kovových prierezov namáhaných rôznymi kombináciami vnútorných síl
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Emil Kráľ
Vplyv šírenia vĺn v pružnom prostredí na stavebnú konštrukciu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Martina
Vzperná odolnosť centricky tlačených prútov zo skla
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Masár
Odolnosť tenkostenných prierezov všetkých tried z rôznych ocelí
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Lýdia Moroczová
Správanie a odolnosti tenkostenných prútov kombinovane namáhaných
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ondrej Panek
Správanie oblúkových konštrukcií
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ahmad A.B.A. RADHA
Elastic and plastic resistance of restrained beams in bending
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mohammad A.A.A. SHAMMOUH
Behaviour and application of arch structures
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Skačányiová
Klopenie ohýbaných prútov podľa eurokódov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Slovák
Šírenie seizmických vĺn vo vrstevnatom prostredí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Světlíková
Odolnosť centricky tlačených prútov podľa eurokódov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Roman Zámečník
Kritický moment pri klopení spojitých nosníkov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná