Sep 19, 2020   1:49 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Martin Stradiot
Identification number: 79753
University e-mail: xstradiotm [at] stuba.sk
 
2523T06  Internet Technologies I-IT2
FIIT I-IT2 den [term 3, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study / 3rd semester of study

Contacts          
Final thesis
     
Publications
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
System for IoT gateway
Written by (author):
Department:
Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Systém IoT brány
Summary:
V dnešnej dobe je množstvo priestorov, či už domácich, verejných, alebo priemyselných vybavených senzormi rôznych veličín, ktoré uľahčujú správu a monitoring týchto priestorov. Systémy spracúvajúce dáta z týchto senzorov sú využívané pre rôzne účely, ako napríklad zabezpečenie priestorov pred nepovoleným vstupom, regulácia fyzických podmienok (teplota, osvetlenie, ...), prípadne upozornenia na neželaný stav objektu (vysoká koncentrácia horľavých alebo jedovatých plynov, požiar, záplava, ...) a podobne. Bakalárska práca sa zaoberá analýzou dostupných riešení pri návrhu takéhoto systému a následnou implementáciou vlastného riešenia. Práca analyzuje dostupné možnosti pri výbere bezdrôtového protokolu pre sieť pripojených zariadení, ako aj možnosti programového vybavenia zvolenej hardvérovej platformy. Implementácia vlastného riešenia pozostáva z prepojenia siete senzorov, prípadne akčných členov s vybraným zariadením, vývoja aplikácie pre spracovávanie a uchovávanie zozbieraných dát a komunikáciu so sieťou zariadení a následného vývoja používateľského rozhrania pre vizualizáciu dát, konfiguráciu systému a interakciu s pripojenými zariadeniami. Systém môže byť v budúcnosti rozšírený o podporu viacerých sieťových protokolov, implementáciu lokálnej inteligencie a automatizácie a o komunikáciu so zvolenou IoT platformou.
Key words:
Z-Wave, IoT, IoT brána

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited