Jul 10, 2020   8:22 a.m. Amália
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Dominik Vasko
Identification number: 79797
University e-mail: xvasko [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 2nd semester of study

Contacts
     
     
Final thesis
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Generating Slovak Texts
Written by (author):
Bc. Dominik Vasko
Department:
Thesis supervisor:
Samuel Pecár
Opponent:
Michal Farkaš
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Generovanie textu v slovenčine
Summary:V tejto práci sa budeme zaoberať generovaním textov pre ľudí, ktoré sú určené na čítanie a majú podobu prirodzeného jazyka. Práca obsahuje analýzu oblasti generovania textov prirodzeného jazyka a jednotlivých využití generovaných textov, ako sumarizácia, simplifikácia, parafrázovanie a generovanie dialógov, ich vývoj a súčasný stav pre tieto úlohy. Súčasťou práce je aj návrh a implementácia modelu na generovanie textu, na ktoré budú použité hlboké rekurentné neurónové siete, ktoré dosahujú v poslednej dobe úspech v tejto oblasti a zďaleka najlepšie výsledky. Samotné generovanie textu bude robené v jazyku slovenskom a anglickom, účelom implementácie modelu v dvoch jazykoch je hlavne porovnanie rôznych prístupov pre rôzne jazyky. Všetky experimenty budú robené na paralelných korpusoch podobnej veľkosti a z podobných voľne prístupných zdrojov ako napr. Wikipédia. Evaluácia výsledkov experimentov bude robená manuálne, ľudskou silou metódou hodnotenia metrík generovaného textu. Dôvodom pre manuálne hodnotenie je, že ľuďmi čitateľný text je komplexný a automatizované hodnotenie nie je vždy vhodné.
Key words:
Neurónové siete, Jazykové modely, Generovanie textu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited