19. 1. 2020  9:14 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikačné číslo: 797
Univerzitný e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kemal Yasin Arsal
Determination of rock strength for foundations
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Ďuračka
Posúdenie stability umelo upraveného svahu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Homola
Stabilita zosuvných svahov na VS Nová Bystrica
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karolína Hyžová
Stabilita svahov zárezov pre projektovanú rýchlostnú cestu R1
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Juraj Kapušanský
Vplyv stanovenia geotechnických parametrov zemín na stabilitu vodných stavieb
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Juraj Kapušanský
Vplyv stanovenia geotechnických parametrov zemín na stabilitu vodných stavieb
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dimitris Karatzoudis
Assessment of landslide areas in the motorway route
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Križan
Optimalizácia spôsobu sanácie zosuvného svahu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Lecová
Vplyv výstavby rýchlostnej cesty R4 na životné prostredie
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Darina Lehutová
Geotechnický monitoring nestabilných svahov na vodných stavbách.
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Darina Lehutová
Posúdenie stability svahu nad nádržou
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Darina Lehutová
Zosuvy na pravostrannom zaviazaní VS Liptovská Mara
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Marušic
Stabilita svahov zárezov pre dopravné stavby
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Denis Mihál
Stanovenie pevnosti hornín na účely razenia podzemných stavieb
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Mušec, PhD.
Analýza metód zlepšenia podložia násypov pri výstavbe ciest a diaľnic
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Angela Pokojná
Stanovenie pevnostných vlastností poloskalných hornín
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michaela Sedláková
Point load test - stanovenie pevnosti rôznych typov hornín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michaela Sedláková
Point load test - stanovenie pevnosti rôznych typov hornín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Smädo
Stanovenie pevnosti hornín metódou PLT (point load test)
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bohdan Suchoň
Stabilita svahov zárezov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Vanko
Posúdenie stability zosuvu v trase plynovodu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Zimanová
Vplyv stavu horninového prostredia na vyrazenie podzemnej stavby
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Zrubeková
Stabilita zosuvných území na vodnej stavbe v oblasti karpatského flyšu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná