26. 10. 2020  19:48 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikační číslo: 797
Univerzitní e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

          
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Stanovenie pevnostných vlastností poloskalných hornín
Autor:
Ing. Veronika Angela Pokojná
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Stanovenie pevnostných vlastností poloskalných hornín
Abstrakt:
Cieľom práce bolo posúdiť vhodnosť použitia skúšky Point load test (skratka PLT) na stanovenie pevnosti hornín pre účely v zakladaní stavieb. Je to oveľa lacnejšia a rýchlejšia metóda na stanovenie pevnosti hornín ako všeobecne zaužívaná metóda stanovenia pevnosti v prostom tlaku [MPa] v laboratórnych podmienkach. Možnosti využitia PLT skúšky som overila na tuneli Ovčiarsko, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe. Z tunela (severná a južná tunelová rúra, západný a východný portál tunela, prerážky) som odoberala vhodné vzorky hornín. Na základe vykonaných skúšok PLT som získala potrebné údaje pre výpočet upraveného indexu pevnosti pri bodovom zaťažení [MPa]. Použitím prepočítavacieho korelačného koeficientu som získala pevnosť v prostom tlaku. Mnou získané údaje o pevnosti rôznych litologických typov v tuneli som porovnala s údajmi získanými pri razení prieskumnej štôlne. Výsledkom porovnania je možnosť využitia skúšky PLT v etape prieskumu pre správny návrh razenia tunela. Taktiež som analyzovala vplyv vrstevnatosti jednotlivých typov hornín na ich pevnosť.
Klíčová slova:
pevnosť poloskalných hornín, PLT, tunel Ovčiarsko

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně