26. 10. 2020  19:30 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikační číslo: 797
Univerzitní e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

               Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Vplyv stavu horninového prostredia na vyrazenie podzemnej stavby
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Oponent:
Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Vplyv stavu horninového prostredia na vyrazenie podzemnej stavby
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo na základe realizácie vlastných skúšok pevnosti hornín v tunelovej rúre a v laboratóriu analyzovať podiel stavu horninového prostredia a vplyvu podzemnej vody na spôsob razenia tunela. Zároveň bola aj zameraná na preukázanie potreby vykonania kvalitného inžinierskogeologického a geotechnického prieskumu a jej pomoci pri predbežnom odhadnutí geologických pomerov v trase podzemnej stavby. Skúšky stanovenia pevnosti hornín metódou Point load test som vykonávala na v súčasnosti budovanej tunelovej stavbe Ovčiarsko na Slovensku, pri výpočtoch sa postupovalo podľa normy STN EN 1926 (2007). Mojou analýzou bola potvrdená závislosť stanovenia vystrojovacích tried a rýchlosť razenia od pevnostných vlastností hornín.
Klíčová slova:
tunel, horninový masív, Point load test, pevnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně