26. 10. 2020  19:59 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikační číslo: 797
Univerzitní e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

          Projekty     Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Stabilita zosuvných svahov na VS Nová Bystrica
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Stabilita zosuvných svahov na VS Nová Bystrica
Abstrakt:
Abstrakt Bc. Homola Jozef : Stabilita zosuvných svahov na VS Nová Bystrica ( diplomová práca) Slovenská technická univerzita V Bratislave, Stavebná fakulta, katedra geotechniky. Školiteľ : RnDr. Kopecký Miloslav, PhD. 2009 -5 -- 22 -- Bratislava Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta Hlavnou témou práce bolo posúdenie ľavostranného zosuvného svahu na VS Nová Bystrica. V danej oblasti je potrebné zrealizovať sanačné opatrenia, pretože hrozí zosuv v telese lesnej cesty, ktorý by mohol poškodiť odberný objekt a znemožniť prevádzku na VS Nová Bystrica a zároveň, by mohlo dôjsť k urýchleniu pohybov v oblasti blokovej deformácie. Na základe vykonaných meraní a výpočtov sú navrhnuté ideové sanačné opatrenia.Práca je rozdelená na 5 kapitol, obsahuje 12 tabuliek, 32 grafov a fotografie z danej lokality. Práca obsahuje históriu záujmového územia VS Nová Bystrica a riešenia problematiky v minulosti, popisuje geologické a hydrologické pomery v danej lokalite. V ďalšej časti sa charakterizujú svahové deformácie v danej lokalite a opis monitoringu a analýzu prevedených meraní. Najdôležitejšia časť obsahuje štyri metódy výpočtov, ktoré slúžia na posúdenie stability v danej lokalite. Na základe výpočtov a analýz je navrhnutý ideový návrh sanačných opatrení. Súčasťou práce sú aj grafické prílohy a textová príloha mini DVD.
Klíčová slova:
STABILITA, BLOKOVA DEFORMÁCIA, VS NOVÁ BYSTRICA


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně