22. 10. 2020  12:22 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikační číslo: 797
Univerzitní e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

     Výuka
     
Projekty     Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zosuvy na pravostrannom zaviazaní VS Liptovská Mara
Autor:
Ing. Darina Lehutová
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Zosuvy na pravostrannom zaviazaní VS Liptovská Mara
Abstrakt:
Cieľom práce je geotechnické posúdenie stability zosuvných svahov na vodnej stavbe Liptovská Mara, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pravostranného zaviazania hrádze. Ide o Veľkomarský zosuv na návodnej a Malý Vlaštiansky zosuv na vzdušnej strane hrádze. Akumulačná oblasť Veľkomarského zosuvu je pod hladinou vody v nádrži a stabilita uvedeného zosuvu je neustále ohrozovaná predovšetkým vztlakovými a hydrodynamickými účinkami od kolísania vody v nádrži. Výpočty stability obidvoch zosuvov boli realizované pre viaceré zaťažovacie stavy a to od etapy pred výstavbou (sanačné opatrenia), počas nej a za súčasnej prevádzky VS. Pri hodnotení stability svahov boli využité údaje z monitoringu za posledných 36 rokov. Z výsledkov stabilitných vyplýva, že stabilitu Veľkomarského zosuvu a Malého Vlaštianskeho zosuvu ovplyvňuje predovšetkým stav hladín podzemných vôd a v prípade Veľkomarského zosuvu ešte navyše aj výška hladiny v nádrži. Pri ich kombinácii v extrémnych hodnotách môže dôjsť krátkodobo k eliminácii účinku sanačných opatrení a k zníženiu celkovej stability svahu. Z výsledkov výpočtov vyplynula nutnosť zabezpečiť funkčnosť všetkých doterajších sanačných opatrení a predovšetkým ich dôkladný monitoring.
Klíčová slova:
stabilita, zosuv, monitoring

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně