26. 10. 2020  19:39 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikační číslo: 797
Univerzitní e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výuka     
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Stabilita svahov zárezov
Autor:
Ing. Bohdan Suchoň
Pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Oponent:doc. Ing. Monika Súľovská, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Stabilita svahov zárezov
Abstrakt:
V mojej práci som sa zaoberal prešetrením stability svahu a možnými príčinami zosuvu odrezu pri obci Kechnec. Vstupné údaje, ako vlastnosti zemín a hodnoty veličín pre moje výpočty som čerpal zo záverečnej správy, ktorá vychádza z laboratórnych skúšok a takisto z inžiniersko-geologického prieskumu. Na analýzu stability svahu som si zvolil tri priečne profily. Po namodelovaní svahov som zisťoval stabilitu svahov a určil som stupeň stability. Vo všetkých troch profiloch stupeň stability nevyhovoval požadovaným hodnotám predpísaným v norme STN 73 6101. Z tohto dôvodu bolo nutné navrhnúť stabilizačno-bezpečnostné opatrenia. V závere som navrhol 2 spôsoby zabezpečenia stability svahu odrezu a to zníženie sklonu svahu a zavedenie drenážno-stabilizačných rebier.
Klíčová slova:
Svah, Odrez, Rebrá, Kechnec, Stabilita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně