22. 10. 2020  11:52 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikační číslo: 797
Univerzitní e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

     
     
Projekty
     
     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vplyv výstavby rýchlostnej cesty R4 na životné prostredie
Autor:
Pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv výstavby rýchlostnej cesty R4 na životné prostredie
Abstrakt:
V mojej práci som hodnotila vplyv výstavby rýchlostnej cesty na životné prostredie. Popísala som zákon, podľa ktorého sa tento vplyv hodnotí. Charakterizovala som horninové prostredie- inžiniersko-geologické pomery, hydrogeologické pomery, tektoniku, geomorfologické pomery a geodynamické procesy. Stanovila som si metodiku na určenie vplyvu výstavby. Posúdila som stabilitu svahov v štyroch vybraných úsekoch. Počítala som ju v programe GEO4 a jeden profil som vypočítala aj v Exceli. Navrhla som opatrenia na zmiernenie vplyvov a navrhla som monitoring územia. Porovnávala som dva varianty trasy a vybrala ten vhodnejší, ktorý mal menší vplyv na horninové prostredie.
Klíčová slova:
vplyv výstavby, rýchlostná cesta, životné prostredie, opatrenia, monitoring, horninové prostredie, stabilita svahov

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně