Aug 19, 2019   7:28 a.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Identification number: 799
University e-mail: daniel.kalus [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Adamčíková
Analýza využitia biomasy a energetických rastlín na výrobu tepelnej energie
June 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Adamčíková
Využitie biomasy na vykurovanie bytového domu
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Babušík
Koncepcia riešenia domu s takmer nulovou spotrebou energie
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Baláž
Aplikácia solárnej a geotermickej energie na vykurovanie a vetranie bytového domu
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Barnová
Využitie fotovoltiky na podporu tepelného čerpadla pri vykurovaní/chladení administratívnej budovy
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Katarína Behúňová
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia pre nízkoenergetickú budovu
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Belovič
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie budov
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bendík
Využitie odpadového tepla z chladiarenských a mraziarenských zariadení na vykurovanie objektu predajne
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Beňo
Aplikácia kombinovanej výroby elektriny a tepla na vykurovanie budovy
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Bíró
Decentralizovaná výroba elektriny a tepla v malých priemyselných objektoch
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stanislava Boboková
Analýza využitia biomasy na vkurovanie stavebných objektov
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Budayová
Analýza získavania tepelnej a elektrickej energie v rodinnom dome pomocou kogeneračných jednotiek a fotovoltaických článkov
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Cvíčela, PhD.
Analýza stenových energetických systémov
June 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. István Derzsi
Návrh kombinovaného energetického systému na vykurovanie/chladenie administratívnej budovy s využitím energie okolitého prostredia
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Dulík
Energetická, ekonomická a environmentálna analýza využitia drevnej hmoty na vykurovanie stavebných objektov
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Džamba
Heat pump and heating application buildings with the support of photovoltaic panels
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Fabiankovič
Návrh zdroja tepla na biomasu v bytovom dome
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Farka
Porovnanie energetickej náročnosti vykurovania rodinného domu pri rôznych typoch kotlov
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Fila
Use of photovoltaics to support heat pump earth-water in heating / cooling residential building
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Máté Fodor
Application of active thermal protection for heating and cooling of residential building
May 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Henrieta Gabíková
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie bytového domu
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Galváneková
Návrh zdroja tepla, nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia pre administratívnu budovu
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Monika Galváneková
Príspevok k návrhu kombinovaných stavebno – energetických systémov pre energeticky úsporné budovy
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Gašparik
Energetické a ekologické aspekty navrhovania slnečných energetických systémov na vykurovanie a chladenie budov
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Stanislava Göncölová
rekonštrukcia penzionu v Topoľčiankach s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
May 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Greňa
Aplikácia riadiaceho systému budov v nízkoenergetickej budove
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tünde Hasznos
Analýza využívania podporovaných obnoviteľných zdrojov energie v bytovom dome
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tünde Hasznos
Energetická,ekonomická a environmentálna analýza vykurovania rodinného domu obnoviteľnými zdrojmi energie
June 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hegedűš
Analýza využitia solárnej energie na vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
May 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hegedűš
Návrh solárneho energetického systému pre nízkoenergetickú budovu
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hesek
Analýza energetických zdrojov pre nízkoenergetický bytový dom
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hesek
Principiálny návrh energeticky pasívneho domu
June 2007Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Hoďovský
Vykurovanie polyfunkčného objektu.
May 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Chmelíček
Energetická certifikácia - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Chorvát
Heating of the industrial hall
May 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Ivančíková
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie administratívnej budovy
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Janík, PhD.
Návrh, voľba, výpočet a posúdenie vykurovania a rekuperačného vetrania pre nízkoenergetický rodinný dom
May 2009Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Janík, PhD.
Návrh vykurovania v energeticky pasívnom dome
June 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Janík, PhD.
Optimalizácia energetických systémov s dlhodobou akumuláciou tepla
August 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Janota
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie v nízkoenergetickej budove
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Jendrichovská
Designing a heat and cold source using renewable sources energy sources
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Jozefík
Nízkoenergetické stavebné objekty
May 2008Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Keszegh
Analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov vykurovania budov tepelnými čerpadlami
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Keszegh
Vykurovanie,vetranie a chladenie stavebného objektu.
May 2007Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Keszegh
Zadajte názov práce
May 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Kiss
Energetická, ekonomická a environmentálna analýza energetických systémov v nízkoenergetických stavebných objektoch
May 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Klvač
Kombinácia zdrojov tepla na báze OZE pre vykurovanie energeticky úspornej budovy
May 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Kmeťo
Vykurovanie bytového domu so zdrojom tepla na biomasu a príprava TV solárnou energiou
May 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kolárik
Energetická hospodárnosť budov a energetická certifikácia
May 2016Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Kolumber
Energetická, ekonomická a ekologická analýza vykurovania a prípravy teplej vody v rodinných domoch kotlami na peletky a kusové drevo.
June 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kolumber
Návrh energetických systémov na báze solárnej a geotermickej energie pre energeticky pasívny objekt
May 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kopko
Energetický audit stavebného objektu
May 2008Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Éva Kovács
Nízkoenergetické a energeticky pasívne domy
May 2008Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaromír Kováč
Energetický audit obchodného centra.
May 2007Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Kováčová, PhD.
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie bytového domu
May 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Králik
Aplikácia energetických systémov v nízkoenergetickom bytovom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie
May 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Krátka
Analýza zdrojov tepla na drevnú hmotu pre rodinné domy
July 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Krnáč
Analýza energetických systémov pre vykurovanie, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody pre objekt s takmer nulovou spotrebou energie
May 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zuzana Kubalová
Výskum a vývoj kombinovaných stavebno-energetických systémov pre nízkonákladové energeticky úsporné budovy
May 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Matej Kubica
Meranie a optimalizácia kompaktnej stanice tepla s využitím obnoviteľných zdrojov tepla
May 2021Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kubica
Meranie a optimalizácia kompaktnej stanice tepla s využitím obnoviteľných zdrojov tepla
May 2017Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kustra
Analýza aplikácie solárnej a geotermickej energie na vykurovanie stavebných objektov
May 2010Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kustra
Návrh energetických systémov pre nízkoenergetickú budovu
May 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Lásko
Analýza vnútorného prostredia z hladiska environmentálneho hodnotenia
June 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Lásko
Analýza využitia biomasy a energetických rastlín
May 2007Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Lásko
Zadajte názov práce
April 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lazový
Vykurovanie výrobnej haly
May 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viera Lenčišová
Electricity generation by small wind power plants and photovoltaics for heating, cooling and hot water supply in the guest house by means of a heat pump
May 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Líška
Návrh stavebných konštrukcií s vnútorným zdrojom energie na vykurovanie rodinného domu
May 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Litomerický
Tvorba vnútornej klímy zavesenými sálavými panelmi
May 2007Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marián Lukács
Energeticky pasívne domy versus solárne domy
May 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Matejčík
Návrh a posúdenie energetických systémov v energeticky pasívnom objekte
May 2008Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Matejíková
Design of low-temperature heating and high-temperature cooling in the apartment house
May 2018Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Matušovič
Využitie odpadového tepla z bioplynovej stanice na vykurovanie budov
May 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Meňovčík
Reconstruction of heat source - gas boiler
May 2018Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Mráz
Porovnanie prevádzkových nákladov a návratnosti investícií na vykurovanie rodinného domu rôznymi palivami
May 2010Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Nemčík
Energetická, ekonomická a environmentálna analýza vykurovania veľkopriestorového objektu
May 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ema Némethová
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany v energeticky úspornej budove
May 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Noémi Némethová
Návrh kombinovaného zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre nízkoteplotné teplovodné vykurovanie bytového domu
May 2017Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Novotný
Návrh vykurovania/chladenia budovy s takmer nulovou potrebou energie pomocou tepelného čerpadla v kombinácií s fotovoltickými článkami
May 2017Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Ondrejka
Návrh energetických systémov pre budovu s takmer nulovou spotrebou energie
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Ondrejková
Porovnanie a návrh zdroja tepla na zemný plyn a biomasu
May 2012Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kitti Országhová
Analýza energetických systémov pre budovu s aktívnou tepelnou ochranou
May 2014Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Igor Panák
Využitie biomasy na vykurovanie bytových domov
May 2010Displaying the final thesis
85.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Panák
Analýza energeticky pasívnych a aktívnych domov
May 2010Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Pastorková
Vykurovanie administratívnej budovy.
May 2007Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Potôček
Návrh vykurovania v nízkoenergetickom rodinnom dome
May 2009Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenka Psárska
Analýza vykurovacích systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre nízkoenergetický rodinný dom
May 2014Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Repta
Energeticky pasívny dom - analýza energetických systémov
May 2008Displaying the final thesis
90.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dominika Schmuckerová
Analysis of energy systems for buildings with nearly zero energy requirement
May 2019Displaying the final thesis
91.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Zuzana Soľárová
Aplikácia kombinovaných energetických systémov v nízkoenergetickom bytovom dome
May 2010Displaying the final thesis
92.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Radovan Srnec
Energeticky pasívne domy - analýza a aplikácia energetických systémov
May 2012Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Svitek
Využitie solárnej a geotermickej energie na vykurovanie energeticky pasívnych domov.
June 2007Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Szúdyová
Návrh zdroja tepla na drevnú biomasu v ubytovacom zariadení
May 2017Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Šefčíková
Energeticko-úsporné systémy pre vykurovanie bytového domu s využitím OZE
May 2016Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Šimko, PhD.
Energetická náročnosť v budovách so systémami s aktívnou tepelnou ochranou
September 2016Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Takácsová
Analýza využitia solárnej energie v rodinných domoch
May 2008Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Ťapaj
Application of active thermal protection for heating and cooling buildings with nearly zero energy requirement
May 2018Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Töröková
Využitie fotovoltaiky na podporu vykurovania/chladenia administratívnej budovy pomocou tepelného čerpadla
May 2014Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Ursíny
Energy certification of apartment house - analysis of energy, economic and environmental aspects for various variants of heat sources and heating systems
May 2019Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Valovičová
Aplikácia zemného zásobníka tepla v energeticky pasívnom dome.
May 2007Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Valuchová
Návrh vykurovania pre energeticky úsporný bytový dom
May 2012Displaying the final thesis
103.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Virág Vasová
Analysis of energy systems for family houses with zero energy needs
May 2018Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Vlha
Návrh zdroja tepla pre rodinný dom s aktívnou tepelnou ochranou
May 2013Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Vozatár
Decentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektu
May 2015Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Záhorcová
Vykurovanie veľkopriestorového objektu.
May 2007Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Záhumenská
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie v nízkoenergetickom dome
May 2011Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Zelenský
Kombinované vykurovanie a vetranie enrgeticky pasívneho domu
May 2008Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Zeman
Návrh, voľba, výpočet a posúdenie vykurovania rodinného domu so zdrojom tepla na drevo
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress