21. 10. 2019  15:26 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Identifikačné číslo: 799
Univerzitný e-mail: daniel.kalus [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Adamčíková
Analýza využitia biomasy a energetických rastlín na výrobu tepelnej energie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Adamčíková
Využitie biomasy na vykurovanie bytového domu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Babušík
Koncepcia riešenia domu s takmer nulovou spotrebou energie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Baláž
Aplikácia solárnej a geotermickej energie na vykurovanie a vetranie bytového domu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Barnová
Využitie fotovoltiky na podporu tepelného čerpadla pri vykurovaní/chladení administratívnej budovy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Katarína Behúňová
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia pre nízkoenergetickú budovu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Belovič
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie budov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Bendík
Využitie odpadového tepla z chladiarenských a mraziarenských zariadení na vykurovanie objektu predajne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Beňo
Aplikácia kombinovanej výroby elektriny a tepla na vykurovanie budovy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Bíró
Decentralizovaná výroba elektriny a tepla v malých priemyselných objektoch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislava Boboková
Analýza využitia biomasy na vkurovanie stavebných objektov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Budayová
Analýza získavania tepelnej a elektrickej energie v rodinnom dome pomocou kogeneračných jednotiek a fotovoltaických článkov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Cvíčela, PhD.
Analýza stenových energetických systémov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. István Derzsi, PhD.
Návrh kombinovaného energetického systému na vykurovanie/chladenie administratívnej budovy s využitím energie okolitého prostredia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Dulík
Energetická, ekonomická a environmentálna analýza využitia drevnej hmoty na vykurovanie stavebných objektov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Džamba
Aplikácia tepelného čerpadla na vykurovanie a chladenie budovy s podporou fotovoltických panelov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Fabiankovič
Návrh zdroja tepla na biomasu v bytovom dome
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Farka
Porovnanie energetickej náročnosti vykurovania rodinného domu pri rôznych typoch kotlov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Fila
Využitie fotovoltiky na podporu tepelného čerpadla zem-voda pri vykurovaní / chladení bytového domu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Máté Fodor
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie bytového domu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Henrieta Gabíková
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie bytového domu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Galváneková
Návrh zdroja tepla, nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia pre administratívnu budovu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Monika Galváneková
Príspevok k návrhu kombinovaných stavebno – energetických systémov pre energeticky úsporné budovy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Gašparik
Energetické a ekologické aspekty navrhovania slnečných energetických systémov na vykurovanie a chladenie budov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Stanislava Göncölová
rekonštrukcia penzionu v Topoľčiankach s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Greňa
Aplikácia riadiaceho systému budov v nízkoenergetickej budove
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tünde Hasznos
Analýza využívania podporovaných obnoviteľných zdrojov energie v bytovom dome
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tünde Hasznos
Energetická,ekonomická a environmentálna analýza vykurovania rodinného domu obnoviteľnými zdrojmi energie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Hegedűš
Analýza využitia solárnej energie na vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Hegedűš
Návrh solárneho energetického systému pre nízkoenergetickú budovu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Hesek
Analýza energetických zdrojov pre nízkoenergetický bytový dom
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Hesek
Principiálny návrh energeticky pasívneho domu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Hoďovský
Vykurovanie polyfunkčného objektu.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Chmelíček
Energetická certifikácia - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Chorvát
Vykurovanie priemyselnej haly
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Ivančíková
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie administratívnej budovy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Janík, PhD.
Návrh, voľba, výpočet a posúdenie vykurovania a rekuperačného vetrania pre nízkoenergetický rodinný dom
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Janík, PhD.
Návrh vykurovania v energeticky pasívnom dome
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Janík, PhD.
Optimalizácia energetických systémov s dlhodobou akumuláciou tepla
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Janota
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie v nízkoenergetickej budove
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Jendrichovská
Návrh zdroja tepla a chladu s využitím obnoviteľných zdrojov energie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Jozefík
Nízkoenergetické stavebné objekty
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Keszegh
Analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov vykurovania budov tepelnými čerpadlami
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Keszegh
Vykurovanie,vetranie a chladenie stavebného objektu.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Keszegh
Zadajte názov práce
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Kiss
Energetická, ekonomická a environmentálna analýza energetických systémov v nízkoenergetických stavebných objektoch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Klvač
Kombinácia zdrojov tepla na báze OZE pre vykurovanie energeticky úspornej budovy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Kmeťo
Vykurovanie bytového domu so zdrojom tepla na biomasu a príprava TV solárnou energiou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Kolárik
Energetická hospodárnosť budov a energetická certifikácia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Kolumber
Energetická, ekonomická a ekologická analýza vykurovania a prípravy teplej vody v rodinných domoch kotlami na peletky a kusové drevo.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kolumber
Návrh energetických systémov na báze solárnej a geotermickej energie pre energeticky pasívny objekt
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kopko
Energetický audit stavebného objektu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Éva Kovács
Nízkoenergetické a energeticky pasívne domy
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaromír Kováč
Energetický audit obchodného centra.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Kováčová, PhD.
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie bytového domu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Králik
Aplikácia energetických systémov v nízkoenergetickom bytovom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Krátka
Analýza zdrojov tepla na drevnú hmotu pre rodinné domy
júl 2008Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Krnáč
Analýza energetických systémov pre vykurovanie, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody pre objekt s takmer nulovou spotrebou energie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zuzana Kubalová
Výskum a vývoj kombinovaných stavebno-energetických systémov pre nízkonákladové energeticky úsporné budovy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Bc. Matej Kubica
Meranie a optimalizácia kompaktnej stanice tepla s využitím obnoviteľných zdrojov tepla
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Matej Kubica
Meranie a optimalizácia kompaktnej stanice tepla s využitím obnoviteľných zdrojov tepla
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kustra
Analýza aplikácie solárnej a geotermickej energie na vykurovanie stavebných objektov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kustra
Návrh energetických systémov pre nízkoenergetickú budovu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Eva Lásko
Analýza vnútorného prostredia z hladiska environmentálneho hodnotenia
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Lásko
Analýza využitia biomasy a energetických rastlín
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Eva Lásko
Zadajte názov práce
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Lazový
Vykurovanie výrobnej haly
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Lenčišová
Výroba elektrickej energie malými veternými elektrárňami a fotovoltikou pre aplikáciu vykurovania, chladenia a prípravu teplej vody v penzióne pomocou tepelného čerpadla
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Líška
Návrh stavebných konštrukcií s vnútorným zdrojom energie na vykurovanie rodinného domu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viliam Litomerický
Tvorba vnútornej klímy zavesenými sálavými panelmi
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marián Lukács
Energeticky pasívne domy versus solárne domy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Matejčík
Návrh a posúdenie energetických systémov v energeticky pasívnom objekte
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Matejíková
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia v bytovom dome
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Matušovič
Využitie odpadového tepla z bioplynovej stanice na vykurovanie budov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Meňovčík
Rekonštrukcia zdroja tepla - plynovej kotolne
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Mráz
Porovnanie prevádzkových nákladov a návratnosti investícií na vykurovanie rodinného domu rôznymi palivami
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Nemčík
Energetická, ekonomická a environmentálna analýza vykurovania veľkopriestorového objektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ema Némethová
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany v energeticky úspornej budove
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Noémi Némethová
Návrh kombinovaného zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre nízkoteplotné teplovodné vykurovanie bytového domu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Novotný
Návrh vykurovania/chladenia budovy s takmer nulovou potrebou energie pomocou tepelného čerpadla v kombinácií s fotovoltickými článkami
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Ondrejka
Návrh energetických systémov pre budovu s takmer nulovou spotrebou energie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Ondrejková
Porovnanie a návrh zdroja tepla na zemný plyn a biomasu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kitti Országhová
Analýza energetických systémov pre budovu s aktívnou tepelnou ochranou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Igor Panák
Využitie biomasy na vykurovanie bytových domov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Panák
Analýza energeticky pasívnych a aktívnych domov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Pastorková
Vykurovanie administratívnej budovy.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Potôček
Návrh vykurovania v nízkoenergetickom rodinnom dome
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenka Psárska
Analýza vykurovacích systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre nízkoenergetický rodinný dom
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Repta
Energeticky pasívny dom - analýza energetických systémov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dominika Schmuckerová
Analýza energetických systémov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Zuzana Soľárová
Aplikácia kombinovaných energetických systémov v nízkoenergetickom bytovom dome
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Radovan Srnec
Energeticky pasívne domy - analýza a aplikácia energetických systémov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Svitek
Využitie solárnej a geotermickej energie na vykurovanie energeticky pasívnych domov.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sandra Szúdyová
Návrh zdroja tepla na drevnú biomasu v ubytovacom zariadení
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Šefčíková
Energeticko-úsporné systémy pre vykurovanie bytového domu s využitím OZE
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Šimko, PhD.
Energetická náročnosť v budovách so systémami s aktívnou tepelnou ochranou
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Takácsová
Analýza využitia solárnej energie v rodinných domoch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Ťapaj
Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie budovy s takmer nulovou potrebou energie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Töröková
Využitie fotovoltaiky na podporu vykurovania/chladenia administratívnej budovy pomocou tepelného čerpadla
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Ursíny
Energetická certifikácia bytového domu - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov pre rôzne varianty zdrojov tepla a vykurovacích sústav
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimíra Valovičová
Aplikácia zemného zásobníka tepla v energeticky pasívnom dome.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Valuchová
Návrh vykurovania pre energeticky úsporný bytový dom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Virág Vasová
Analýza energetických systémov pre rodinné domy s nulovou potrebou energie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Vlha
Návrh zdroja tepla pre rodinný dom s aktívnou tepelnou ochranou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Vozatár
Decentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Záhorcová
Vykurovanie veľkopriestorového objektu.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Záhumenská
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie v nízkoenergetickom dome
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Zelenský
Kombinované vykurovanie a vetranie enrgeticky pasívneho domu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Zeman
Návrh, voľba, výpočet a posúdenie vykurovania rodinného domu so zdrojom tepla na drevo
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná