10. 12. 2019  8:48 Radúz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Anton Majerský
Identifikační číslo: 80018
Univerzitní e-mail: xmajerskya [at] stuba.sk
 
2305T43  výrobné systémy a manažérstvo kvality I-VSMK
SjF I-VSMK pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia
Studijní skupina číslo: 11

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Digitálny marketing ako moderný nástroj dosahovania ziskov v podniku
Autor: Bc. Anton Majerský
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Branislav Mišota, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Digitálny marketing ako moderný nástroj dosahovania ziskov v podniku
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je aplikácia vybraných nástrojov a metód digitálneho marketingu vo vybranom podniku ako jedného z moderných nástrojov dosahovania ziskov. Dosiahnutie hlavného cieľa bude podporené prostredníctvom charakteristiky historického vývoja a analýzy súčasných trendov digitálneho marketingu v online prostredí pre podnik Ubytovanie Thermal. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá kapitola je venovaná vymedzeniu pojmov ako digitálny marketing a marketingová komunikácia. Prvá kapitola sa tiež venuje vzniku internetu, začiatkom online marketingu na internete a moderným formám digitálneho marketingu. V ďalšej časti práce je charakterizovaný hlavný cieľ a čiastkové ciele práce, metódy a metodika skúmania práce. Predposledná kapitola je venovaná výsledkom práce, autor v nej analyzuje získané výsledky z online kampaní. Posledná kapitola sa zaoberá diskusiou o získaných výsledkoch. Výsledkom riešenia danej problematiky je ukážka a demonštrácia ako dokážu správne implementované online marketingové nástroje pomôcť dosahovať podnikom zisk.
Klíčová slova:Digitálny marketing, online marketing, dosahovanie ziskov, online kampane, moderné marketingové nástroje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně