Oct 14, 2019   4:17 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Lukáš Orlický
Identification number: 80051
University e-mail: xorlickyl [at] stuba.sk
 
2511T00  Applied Informatics I-API
FEEIT I-API-BIS den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
Security of Information Technologies, 1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Automatic irrigation system
Written by (author): Bc. Lukáš Orlický
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Marian Kľúčik
Opponent:Ing. Peter Pásztó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatický zavlažovací systém
Summary:Práca sa zaoberá vývojom Automatického zavlažovacieho systému, ktorý je ovládaný hlasom. Práca je zameraná na výber použitých modulov a vývojových dosiek cez navrhnutie logiky a zapojenia až po samostatné naprogramovanie systému. V práci sa opisujú všetky použité vývojové dosky a moduly, taktiež použité programovacie a vývojové programy a aj použité zapojenie. Postupne je v práci opísaný implementovaný systém.
Key words:Easy VR 3, pin, Arduino

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited