28. 3. 2020  16:47 Soňa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Identifikační číslo: 801
Univerzitní e-mail: qlapos [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Most na rýchlostnej komunikácii R2 v km 7,637 medzi Ruskovcami a Pravoticami
Autor: Ing. Jozef Vičan
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Nagy
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Most na rýchlostnej komunikácii R2 v km 7,637 medzi Ruskovcami a Pravoticami
Abstrakt:Obsahom diplomovej práce je vypracovanie variantného riešenia premostenia na navrhovanej ceste R2 trasy Ruskovce -- Pravotice. Mostný objekt zabezpečuje prevedenie komunikácie R2 cez miestnu komunikáciu II/592, melioračný kanál a železničnú trať Trenčín -- Chynorany. Premostenie je navrhnuté v troch variantoch : variant 1 -- dvojkomorový oceľový most s ortotropnou oceľovou mostovkou, variant 2 -- spriahnutý oceľobetónový most s tromi hlavnými nosníkmi, variant 3 -- spriahnutý oceľobetónový most s dvomi hlavnými komorovými nosníkmi. Všetky tri varianty premostenia boli predbežne navrhnuté a posúdené a boli ekonomicky porovnané z hľadiska spotreby zabudovaných materiálov. Na základe tohto porovnania som vypracoval na stupni DSP variant č.3 -spriahnutý oceľobetónový most s dvomi hlavnými komorovými nosníkmi. Bol vypracovaný statický výpočet podľa noriem STN EN 1991-2, STN EN 1993-1-1, STN EN 1993-2, STN EN 1994-2 v súlade s navrhnutou technológiou montáže. Výkresová dokumentácia obsahuje prehľadné výkresy všetkých variantov premostenia, konštrukčné priečne rezy rozpracovaného variantu, detaily uloženia nosnej konštrukcie a výkres výstuže spriahujúcej dosky.
Klíčová slova:spriahnuty, ruskovce, pravotice, most


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně