25. 2. 2020  22:41 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Identifikačné číslo: 801
Univerzitný e-mail: qlapos [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Most na rýchlostnej komunikácii R2 v km 7,637 medzi Ruskovcami a Pravoticami
Autor: Ing. Jozef Vičan
Pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Nagy
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Most na rýchlostnej komunikácii R2 v km 7,637 medzi Ruskovcami a Pravoticami
Abstrakt:Obsahom diplomovej práce je vypracovanie variantného riešenia premostenia na navrhovanej ceste R2 trasy Ruskovce -- Pravotice. Mostný objekt zabezpečuje prevedenie komunikácie R2 cez miestnu komunikáciu II/592, melioračný kanál a železničnú trať Trenčín -- Chynorany. Premostenie je navrhnuté v troch variantoch : variant 1 -- dvojkomorový oceľový most s ortotropnou oceľovou mostovkou, variant 2 -- spriahnutý oceľobetónový most s tromi hlavnými nosníkmi, variant 3 -- spriahnutý oceľobetónový most s dvomi hlavnými komorovými nosníkmi. Všetky tri varianty premostenia boli predbežne navrhnuté a posúdené a boli ekonomicky porovnané z hľadiska spotreby zabudovaných materiálov. Na základe tohto porovnania som vypracoval na stupni DSP variant č.3 -spriahnutý oceľobetónový most s dvomi hlavnými komorovými nosníkmi. Bol vypracovaný statický výpočet podľa noriem STN EN 1991-2, STN EN 1993-1-1, STN EN 1993-2, STN EN 1994-2 v súlade s navrhnutou technológiou montáže. Výkresová dokumentácia obsahuje prehľadné výkresy všetkých variantov premostenia, konštrukčné priečne rezy rozpracovaného variantu, detaily uloženia nosnej konštrukcie a výkres výstuže spriahujúcej dosky.
Kľúčové slová:spriahnuty, ruskovce, pravotice, most


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene