Mar 28, 2020   3:30 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Identification number: 801
University e-mail: qlapos [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:proposal for a railway bridge over river Hornád in km 147,652
Written by (author): Ing. Ján Ivančík
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Nagy
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh železničného mosta nad Hornádom v km 147,652j
Summary:V diplomovej práci riešim návrh železničného mosta nad Hornádom v žkm 147,652 pri Krompachoch. Tento projekt je súčasťou modernizácie trate Žilina -- Košice, úsek trate Poprad Tatry. V mojej práci som rešpektoval požiadavky železníc na konštruovanie mostov, akými sú napríklad tie, že všetky železničné mosty sú navrhované na samostatných konštrukciách pre každú koľaj ako proste uložené polia a sú výhradne s priebežným koľajovým lôžkom. V prvej časti diplomovej práce riešim dve varianty premostenia rieky Hornád. Obsahuje predbežné návrhy dimenzií nosných prvkov konštrukcie, predbežný statický výpočet a následné posúdenie najviac namáhaných prierezov na úrovni DÚR. Pre tento stupeň projektovej dokumentácie som pre oba varianty spravil výpočet pre hlavné aj krajné polia mosta, ale vzhľadom na totožný postup výpočtu uvádzam len predbežný statický výpočet hlavných polí. Druhá časť práce obsahuje presnejší statický výpočet na úrovni DSP pre vybraný variant riešenia, ktorý zahŕňa posúdenie najviac namáhaných prierezov prútov na prvý a druhý medzný stav, návrh mostných ložísk, spriahovacích prostriedkov, výkaz materiálu a technickú správu.
Key words:priehradový, horná mostovka, spriahnutý


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited