5. 4. 2020  6:55 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Identifikačné číslo: 801
Univerzitný e-mail: qlapos [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh železničného mosta nad Hornádom v km 147,652j
Autor: Ing. Ján Ivančík
Pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Nagy
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh železničného mosta nad Hornádom v km 147,652j
Abstrakt:V diplomovej práci riešim návrh železničného mosta nad Hornádom v žkm 147,652 pri Krompachoch. Tento projekt je súčasťou modernizácie trate Žilina -- Košice, úsek trate Poprad Tatry. V mojej práci som rešpektoval požiadavky železníc na konštruovanie mostov, akými sú napríklad tie, že všetky železničné mosty sú navrhované na samostatných konštrukciách pre každú koľaj ako proste uložené polia a sú výhradne s priebežným koľajovým lôžkom. V prvej časti diplomovej práce riešim dve varianty premostenia rieky Hornád. Obsahuje predbežné návrhy dimenzií nosných prvkov konštrukcie, predbežný statický výpočet a následné posúdenie najviac namáhaných prierezov na úrovni DÚR. Pre tento stupeň projektovej dokumentácie som pre oba varianty spravil výpočet pre hlavné aj krajné polia mosta, ale vzhľadom na totožný postup výpočtu uvádzam len predbežný statický výpočet hlavných polí. Druhá časť práce obsahuje presnejší statický výpočet na úrovni DSP pre vybraný variant riešenia, ktorý zahŕňa posúdenie najviac namáhaných prierezov prútov na prvý a druhý medzný stav, návrh mostných ložísk, spriahovacích prostriedkov, výkaz materiálu a technickú správu.
Kľúčové slová:priehradový, horná mostovka, spriahnutý


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene