Jun 26, 2019   2:36 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Tomáš Kura
Identification number: 80519
University e-mail: tomas.kura [at] stuba.sk
 
Prevádzkový pracovník - Oddelenie správy telovýchovných zariadení (STI FEEIT)
 
2647R07  Robotics and Cybernetics B-RK
FEEIT B-RK den [term 8, year 3]
Bachelor type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study / 8th semester of study

Contacts     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Filling Machine Model
Written by (author): Tomáš Kura
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is in progress


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Model plniacej linky
Summary:Cielom práce je navrhnúť model plniacej linky, ktorá sa používa na prepravu otvorenýchnádob s kvapalinou. Úlohou je navrhnúť riadenie plniacej linky na vybraný hardvér anaprogramovať vhodný riadiaci algoritmus na riadenie kmitov tekutiny. Pre riadenie smezvolili vstupné tvarovače signálu. V práci budeme iplementovať dva typy tvarovačov vstup-ného signálu. Konkrétne ZV a ZVD tvarovač implementovaný v jazyku ST na PLC odfirmy Phoenix contact. Riadenie sme testovali na reálnom zariadení s tekutinami rôznýchviskozít taktiež pre nádoby s rôznym priemerom.
Key words:tvarovač, kmity, plniaca linka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited