19. 2. 2020  17:24 Vlasta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Dominik Gula
Identifikační číslo: 80752
Univerzitní e-mail: xgulad [at] stuba.sk
 
2647T07  robotika a kybernetika I-RK
FEI I-RK pres [sem 4, roč 2]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
2. ročník / 4. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Meteostanica pre závlahový systém
Autor: Bc. Dominik Gula
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Meteostanica pre závlahový systém
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť a vyrobiť celú meteorologickú stanicu vhodnú pre inteligentný závlahový systém. Bolo potrebné navrhnúť schému zapojenia, riadiaci program, dosky plošných spojov, použité senzory, spôsob merania, spôsob komunikácie a ochranné krabičky. Inteligentné systémy sa postupne dostávajú do našich domácností. Každý takýto systém potrebuje veľké množstvo snímačov. Pri veľkom množstve inteligentných systémov by už bolo množstvo snímačov neúnosné. Napríklad by bol nezmysel mať na streche štyri snímače rýchlosti vetra pre každý systém. Preto existuje snaha centralizovať všetky snímače a spraviť ich dostupnými všetkým systémom. Preto vznikla táto práca. V práci sa snažíme vytvoriť meteorologickú stanicu s dostatočným množstvom snímačov a dostatočnou presnosťou. Údaje z nej môžu využiť všetky systémy naprieč inteligentnou domácnosťou. Preto sme napríklad použili veľmi rozšírený komunikačný protokol Modbus. Meteorologickú stanicu sa nám podarilo úspešne zhotoviť. Disponuje širokým spektrom snímačov, od tých najdôležitejších ako je snímač zrážok a senzor teploty až po snímače kvality ovzdušia, ktoré majú iba informačný charakter. Presnosť senzorov je udávaná na základe katalógových listov výrobcov. Pre vyššiu presnosť je nutná laboratórna kalibrácia. Dosky plošných spojov sme vyrábali pomocou CNC frézy. Ako ochranné krabičky sme použili hotové moduly, ktoré sme upravili. Práca má význam v tom, že poukazuje na možnosť centralizácie snímačov a poukazuje na výhody využitia pre bežnú meteorologickú stanicu nezvyčajných snímačov ako napríklad senzor prachových častíc.
Klíčová slova:meteorologická stanica, inteligentná domácnosť, závlahový systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně