Apr 3, 2020   8:16 p.m. Richard
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Babinec
Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre bytový dom
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Barboriak
Kombinovaný zdroj tepla pre bytový dom
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Blažičková
Alternatívne návrhy zdroja tepla pre obytný súbor
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Boledovič, PhD.
Rekonštrukcia zdroja tepla pre obytný súbor.
May 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Ľubomír Bruncko
Návrh energetického systému s tepelným čerpadlom pre rekreačné zariadenie v Zázrivej
May 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Bruncko
Návrh tepelného čerpadla na vykurovanie objektu rekreačného zariadenia
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Bulková
Návrh zdroja tepla na biomasu pre bytový dom
May 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Celler
Alternatívne návrhy slnečného energetického systému pre rodinný dom
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Čermanová, PhD.
Návrh slnečného energetického systému na celoročný ohrev teplej vody v bytovom dome
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Čomor
Koncepčný návrh energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
May 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Dalecký
Alternatívne riešenia slnečného energetického systému na ohrev vody v rodinnom dome
May 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Ďuriníková
Alternatívne návrhy slnečného energetického systému s celoročným využitím v rodinnom dome
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Dutko
Návrh slnečného energetického systému s celoročnou prevádzkou pre administratívnu budovu.
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Fabiankovič
Alternatívne návrhy slnečného energetického systému pre rodinný dom
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juliana Fodorová
Návrh zdroja tepla na spaľovanie biomasy v bytovom dome
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Fronková
Návrh energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie v bytovom dome komplexu na Búdkovej ceste v Bratislave
May 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Róbert Galbavý
Návrh zdroja tepla pre objekty priemyselného areálu.
May 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gašparik
Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Gogová
Slnečný energetický systém pre objekt bytového domu
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Greguš
Návrh progresívneho zdroja tepla pre bytový dom
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Greguš
Návrh zdroja tepla s využitím kondenzačnej techniky pre bytový dom
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristián Győri
Kombinovaný zdroj tepla pre bytový dom
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Harvanec
Koncepčný návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody v rodinnom dome
May 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Herda
Návrh kombinovaného zdroja tepla v základnej škole
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Heyder
Koncepčný návrh energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
May 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Heyder
Slnečný energetický systém v bytovom dome
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Horniak
Alternatívne návrhy progresívneho zdroja tepla pre bytový dom
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Horský, PhD.
Analýza metodiky hodnotenia energetickej účinnosti rôznych kotlov spaľujúcich biomasu
September 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Hromadová
Alternatívne návrhy slnečného energetického systému v rodinnom dome s celoročnou prevádzkou
May 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Paulína Izáková
Návrh zdroja tepla na biomasu pre objekt rekreačného zariadenia
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kamaráš
Koncepčný návrh energetického systému na vykurovanie a prípravu teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie v bytovom dome
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Klimová
Alternatívne návrhy slnečného energetického systému v domove sociálnych služieb
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Koník, PhD.
Prevádzkové hodnotenie energetickej efektívnosti zdrojov tepla
September 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kováčik
Návrh slnečného energetického systému s celoročnou prevádzkou v bytovom dome
May 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Diana Kováčová, PhD.
Analýza energetickej efektívnosti slnečného energetického systému pri obnove bytového fondu
October 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kovár
Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre bytový dom
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Krafčík
Návrh progresívneho zdroja tepla pre centrum sociálnych služieb
May 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Krajči
Návrh nízkotlakovej plynovej kotolne s tepelným príkonom 860 kW.
May 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Králová
Alternatívne riešenia slnečného energetického systému v rodinnom dome
July 2008Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Kriško
Návrh slnečného energetického systému s celoročnou prevádzkou v rodinnom dome.
May 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Kuczman
Alternatívne riešenia energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov tepla a krbov v rodinnom dome
May 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Kudiváni
Návrh zdroja tepla na spaľovanie biomasy pre Obecný úrad a Kultúrny dom
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mária Kurčová, PhD.
Vplyv komplexnej obnovy bytových domov na hydraulické pomery vykurovacích sústav
August 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenko Letenay
Koncepčný návrh energetického systému na vykurovanie a ohrev teplej vody v nízkoenergetickom dome
May 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Lisík
Návrh kombinovaného zdroja tepla pre budovu kaštieľa so službami
May 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Maco
Návrh zdroja tepla na spaľovanie biomasy
May 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jozef Melichár
Návrh zdroja tepla pre administratívnu budovu
May 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jozef Melichár
Návrh zdroja tepla s využitím kondenzačnej techniky pre administratívnu budovu
May 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Simona Michaličková, PhD.
Energetické a ekologické aspekty kombinovaných slnečných systémov na vykurovanie a chladenie budov
September 2016Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Milo
Návrh zdroja tepla pre bytový dom s tepelným výkonom 450 kW
May 2011Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Minčič
Návrh slnečného energetického systému v rodinnom dome.
May 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Molnár
Návrh progresívneho zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre polyfunkčný objekt
May 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Molnár
Návrh zdroja tepla pre objekt Plavárne v Komárne
May 2008Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Nagy
Koncepčný návrh slnečného energetického systému na vykurovanie a prípravu teplej vody s celoročným využitím v rodinnom dome
May 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Monika Novotná
Energetická certifikácia slnečných energetických systémov pre nízkoteplotné vykurovanie
July 2014Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Novotná
Koncepčný návrh energetického systému na vykurovanie a prípravu teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie v bytovom dome
May 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Vladimír Olej
Využitie bioplynu pre zásobovanie teplom mestkých častí
August 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dušan Orgoník, PhD.
Energetické požiadavky a účinnosti tepelných čerpadiel
August 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Orgoník, PhD.
Návrh vykurovacieho systému na báze obnoviteľných zdrojov energie v tenisovom centre
May 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Pastierik
Návrh zdroja tepla na biomasu v základnej škole
May 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marianna Peržeľová
Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre nákupné centrum
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Pirochová
Slnečný energetický bivalentný systém s celoročným využitím v bytovom dome
May 2012Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Pišťánek
Návrh kombinovaného zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre bytový dom
May 2015Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Prokop
Koncepčný návrh slnečného energetického systému v rodinnom dome.
June 2007Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Repčík
Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre bytový dom
May 2012Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Rusnák
Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre bytový dom
May 2012Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Tímea Sárkány
Slnečný energetický systém s celoročným využitím pre Dom sociálnych služieb
May 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Hodnotenie hospodárnosti slnečných energetických systémov v obytných budovách
August 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Návrh slnečného energetického systému na vykurovanie a ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome
May 2009Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Erik Smatana
Využitie obnoviteľných zdrojov energie v rodinnom dome
May 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Straňák
Koncepčný návrh energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
May 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michal Straňák
Koncepčný návrh energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
May 5009Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Szöcsová
Alternatívne návrhy optimálneho zdroja tepla pre bytový dom
May 2012Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slávka Šalatová
Návrh variantov zdroja tepla v bytovom dome
May 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Šindlerová
Využitie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a ohrev teplej vody v rodinnom dome
May 2011Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Škrovina
Koncepčný návrh slnečného energetického systému v rodinnom dome.
June 2007Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Štobrová
Alternatívne návrhy energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie v nízkoenergetickom rodinnom dome
May 2008Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Štobrová
Koncepčný návrh energetického systému na vykurovanie a prípravu teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie v polyfunkčnom objekte
May 2010Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Šulek
Návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre materskú školu
May 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Trenčanová
Návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre materskú školu
May 2013Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vido
Zdroj tepla na spaľovanie biomasy pre rekreačné zariadenie
May 2010Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kamila Víchová, PhD.
Analýza výpočtových metód energetickej hospodárnosti zdrojov tepla na biomasu
September 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Zavadová
Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre budovu internátu
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress