Apr 10, 2020   3:01 p.m. Igor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of combined heat source utilizing solar power for residential house
Written by (author): Ing. Michal Pišťánek
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Danko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh kombinovaného zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre bytový dom
Summary:Podstatou tejto diplomovej práce bolo preskúmať možnosti relatívne malého bytového domu nachádzajúceho sa v meste Senica mať samostatný tepelný zdroj a vytvoriť možné technické riešenie tejto požiadavky. Technické riešenie predstavuje bivalentný zdroj energie na báze kombinácie solárnej energie a zemného plynu, ktorý je stabilný ako klasický zdroj energie a súčasne šetrí vyčerpateľné zdroje. V praxi ho predstavuje skupina piatich kolektorov na streche bytového domu zásobujúca energiou dva zásobníky pre ohrev pitnej vody situované na 1.NP, jeden s objemom 750 l slúži na obsiahnutie dostatočného objemu vody pre uspokojenie dennej potreby ohriatej pitne vody, druhý s objemom 1000 l na predohrev. Vykurovanie je úlohou časti využívajúcej ako zdroj energie zemný plyn, konkrétne je zabezpečené kotolňou III. kategórie s dvojicou kondenzačných kotlov a celkovým menovitým výkonom 175 kW situovanej na 1.NP. Kotolňa súčasne slúži ako doplnkový a havarijný zdroj tepla pre ohrev pitnej vody. Systém pracuje s teplotným spádom teplonosnej látky 60/40oC. Komplexný návrh zdroja tepla a príslušenstva je súčasťou diplomovej práce.
Key words:bivalentný, zemný plyn, solárna energia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited