2. 6. 2020  7:07 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     
     
Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh kombinovaného zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Návrh kombinovaného zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre bytový dom
Abstrakt:
Podstatou tejto diplomovej práce bolo preskúmať možnosti relatívne malého bytového domu nachádzajúceho sa v meste Senica mať samostatný tepelný zdroj a vytvoriť možné technické riešenie tejto požiadavky. Technické riešenie predstavuje bivalentný zdroj energie na báze kombinácie solárnej energie a zemného plynu, ktorý je stabilný ako klasický zdroj energie a súčasne šetrí vyčerpateľné zdroje. V praxi ho predstavuje skupina piatich kolektorov na streche bytového domu zásobujúca energiou dva zásobníky pre ohrev pitnej vody situované na 1.NP, jeden s objemom 750 l slúži na obsiahnutie dostatočného objemu vody pre uspokojenie dennej potreby ohriatej pitne vody, druhý s objemom 1000 l na predohrev. Vykurovanie je úlohou časti využívajúcej ako zdroj energie zemný plyn, konkrétne je zabezpečené kotolňou III. kategórie s dvojicou kondenzačných kotlov a celkovým menovitým výkonom 175 kW situovanej na 1.NP. Kotolňa súčasne slúži ako doplnkový a havarijný zdroj tepla pre ohrev pitnej vody. Systém pracuje s teplotným spádom teplonosnej látky 60/40oC. Komplexný návrh zdroja tepla a príslušenstva je súčasťou diplomovej práce.
Klíčová slova:
bivalentný, zemný plyn, solárna energia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně