25. 10. 2020  18:30 Aurel
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

          Projekty     Publikace     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
Autor:
Pracoviště:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Peter Danko
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh slnečného energetického systému pre objekt materskej školy s umeleckou školou. Riešený systém sa uvažuje prioritne pre ohrev pitnej vody a podporu podlahového vykurovania. Po analýze parametrov slnečných kolektorov pre riešenú lokalitu sa pristúpi k alternatívnym návrhom kolektorovej plochy. Kolektorová plocha je navrhnutá na základe optimálneho pokrytia potreby energie na ohrev pitnej vody. Následne sa pristúpi k návrhu príslušenstva solárneho systému, ktoré zahŕňa hlavné komponenty a to zásobníky teplej vody, solárnu stanicu, expanznú nádobu, potrubnú sieť a príslušné armatúry. Na záver je riešenie vyhodnotené z energetického, environmentálneho a ekonomického riešenia. Navrhnutý systém spĺňa požiadavky na energetické pokrytie potreby energie na ohrev pitnej vody a zároveň predstavuje obnoviteľný zdroj energie, čím vyhovuje environmentálnym požiadavkám. Na druhej strane návrh vykazuje vysoké investičné náklady v porovnaní s cenou ušetrenej energie. Kľúčové slová: slnečná energia, kolektory, ohrev vody, zásobník, vykurovanie
Klíčová slova:
solárna energia, kolektory, ohrev vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně