2. 6. 2020  8:33 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikačné číslo: 808
Univerzitný e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
Autor:
Ing. Martin Gašparik
Pracovisko:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:
Ing. Peter Danko
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je návrh slnečného energetického systému pre objekt materskej školy s umeleckou školou. Riešený systém sa uvažuje prioritne pre ohrev pitnej vody a podporu podlahového vykurovania. Po analýze parametrov slnečných kolektorov pre riešenú lokalitu sa pristúpi k alternatívnym návrhom kolektorovej plochy. Kolektorová plocha je navrhnutá na základe optimálneho pokrytia potreby energie na ohrev pitnej vody. Následne sa pristúpi k návrhu príslušenstva solárneho systému, ktoré zahŕňa hlavné komponenty a to zásobníky teplej vody, solárnu stanicu, expanznú nádobu, potrubnú sieť a príslušné armatúry. Na záver je riešenie vyhodnotené z energetického, environmentálneho a ekonomického riešenia. Navrhnutý systém spĺňa požiadavky na energetické pokrytie potreby energie na ohrev pitnej vody a zároveň predstavuje obnoviteľný zdroj energie, čím vyhovuje environmentálnym požiadavkám. Na druhej strane návrh vykazuje vysoké investičné náklady v porovnaní s cenou ušetrenej energie. Kľúčové slová: slnečná energia, kolektory, ohrev vody, zásobník, vykurovanie
Kľúčové slová:
solárna energia, kolektory, ohrev vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene