Apr 10, 2020   3:09 p.m. Igor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for a heat source with condensation technique for shopping center
Written by (author): Ing. Marianna Peržeľová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Kabzan
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre nákupné centrum
Summary:Cieľom diplomovej práce je vhodný návrh zdroja tepla pre polyfukčný objekt Obchodné centrum Považská Bystrica. Diplomová práca rieši štyri alterantívy návrhu zdroja tepla. Po vyhodnotení jednotlivých alternatív je vybraný najvhodnejší návrh, ktorý je v ďalšej kapitole posúdený. V nasledujúcich kapitolách sú postupne navrhnuté všetky dôležité zariade-nia, ktoré sú potrebné pre správny chod plynovej kotolne. Zvolený zdroj tepla je posúdený z energetického, ekonomického a enviromentálneho hľadiska. Navrhnutý zdroj tepla a príslušenstvo plynovej kotolne sú detailne opísané v technickej správe, ktorá je súčasťou diplomovej práce. Technické listy jednotlivých zariadení a výpočty sú priložené v prílohách. Na záver je návrh spracovaný do projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu.
Key words:kondenzačný kotol, nákupné centrum, zdroj tepla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited