2. 6. 2020  10:49 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

     
     
Projekty     Publikace
     
Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre nákupné centrum
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre nákupné centrum
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je vhodný návrh zdroja tepla pre polyfukčný objekt Obchodné centrum Považská Bystrica. Diplomová práca rieši štyri alterantívy návrhu zdroja tepla. Po vyhodnotení jednotlivých alternatív je vybraný najvhodnejší návrh, ktorý je v ďalšej kapitole posúdený. V nasledujúcich kapitolách sú postupne navrhnuté všetky dôležité zariade-nia, ktoré sú potrebné pre správny chod plynovej kotolne. Zvolený zdroj tepla je posúdený z energetického, ekonomického a enviromentálneho hľadiska. Navrhnutý zdroj tepla a príslušenstvo plynovej kotolne sú detailne opísané v technickej správe, ktorá je súčasťou diplomovej práce. Technické listy jednotlivých zariadení a výpočty sú priložené v prílohách. Na záver je návrh spracovaný do projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu.
Klíčová slova:
kondenzačný kotol, nákupné centrum, zdroj tepla

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně