Apr 10, 2020   3:04 p.m. Igor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Biomass boilers for Municipality office and Culture centre
Written by (author): Ing. Lucia Kudiváni
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zdroja tepla na spaľovanie biomasy pre Obecný úrad a Kultúrny dom
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom zdroja tepla a kotolne na biomasu v obci Podzámčok, okr. Zvolen. Kotolňa je situovaná v budove Obecného úradu a Kultúrneho domu, ktorý sa v súčasnej dobe rekonštruuje. Zdroj tepla tvoria dva kotly na drevnú štiepku s celkovým výkonom 298 kW. Teplo sa vyrába pre potreby samotného objektu Obecného úradu a Kultúrneho dome, taktiež sa distribuuje do objektov penziónu a administratívnej budovy priľahlej agrofarmy. Zdroje tepla pokrývajú potrebu tepla na vykurovanie, vzduchotechniku a ohrev teplej vody v penzióne. V objekte Obecného úradu a kultúrneho domu je uvažovaný ohrev vody decentrálne elektrickými ohrievačmi. Navrhnuté sú aj skladové priestory na drevnú štiepku (prípadne pelety), systém dopravy paliva, zásobníky na akumuláciu vykurovacej vody a všetko potrebné príslušenstvo k zabezpečeniu správneho a bezpečného fungovania navrhnutej kotolne.
Key words:biomasa, kotolňa, drevná štiepka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited