Apr 10, 2020   1:52 p.m. Igor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal variants heat source in an apartment house
Written by (author): Ing. Slávka Šalatová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:Ing. Ján Koník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Návrh variantov zdroja tepla v bytovom dome
Summary:Táto diplomová práca bola zameraná na návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre súbor dvoch bytových domov v Zlatých Moravciach. Cieľom bolo navrhnúť plynovú kotolňu ako zdroj tepla pre súbor týchto dvoch bytových domov. Daný bytový dom má 11 nadzemných podlaží. Zdroj tepla ( plynová kotolňa II. kategórie) je situovaná v 1.NP podlaží.. V danej kotolni sú nainštalované dva rovnaké plynové stacionárne kondenzačné kotly s celkovým výkonom 596 kW. Teplotný spád vykurovacej sústavy je 70/50°C. Teplá voda je zásobovaná zo zásobníkového ohrievača s objemom 750 l umiestneného v plynovej kotolni. Zámerom bolo navrhnúť taký projekt, ktorý by bol energeticky hospodárny, ekologicky šetrný a ekonomicky nenáročný. Predmetom diplomovej práce je kompletný návrh zdroja tepla s príslušenstvom vrátane výkresovej dokumentácie vo forme realizačného projektu.
Key words:bytový dom, kotol, hospodárny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited