2. 6. 2020  8:31 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikačné číslo: 808
Univerzitný e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty
     
     
Projekty          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh variantov zdroja tepla v bytovom dome
Autor:
Pracovisko:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Ján Koník, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce: Návrh variantov zdroja tepla v bytovom dome
Abstrakt:
Táto diplomová práca bola zameraná na návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre súbor dvoch bytových domov v Zlatých Moravciach. Cieľom bolo navrhnúť plynovú kotolňu ako zdroj tepla pre súbor týchto dvoch bytových domov. Daný bytový dom má 11 nadzemných podlaží. Zdroj tepla ( plynová kotolňa II. kategórie) je situovaná v 1.NP podlaží.. V danej kotolni sú nainštalované dva rovnaké plynové stacionárne kondenzačné kotly s celkovým výkonom 596 kW. Teplotný spád vykurovacej sústavy je 70/50°C. Teplá voda je zásobovaná zo zásobníkového ohrievača s objemom 750 l umiestneného v plynovej kotolni. Zámerom bolo navrhnúť taký projekt, ktorý by bol energeticky hospodárny, ekologicky šetrný a ekonomicky nenáročný. Predmetom diplomovej práce je kompletný návrh zdroja tepla s príslušenstvom vrátane výkresovej dokumentácie vo forme realizačného projektu.
Kľúčové slová:bytový dom, kotol, hospodárny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene