Apr 10, 2020   1:49 p.m. Igor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design source heat biomass for building recreational facilities
Written by (author): Ing. Paulína Izáková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zdroja tepla na biomasu pre objekt rekreačného zariadenia
Summary:Témou mojej diplomovej práce je návrh zdroja tepla na báze biomasy pre areál rekreačného zariadenia, ktoré sa nachádza v okrese Zvolen neďaleko obce Pliešovce časť Lažteky. Zdroj tepla tvoria dva kotly na biomasu s celkovým výkonom 602 kW a sú umiestnené v samostatnom objekte kotolne, ktorý je súčasťou areálu. Kotolňa zabezpečuje dodávku tepla pre ubytovací blok a objekt jedálne s kuchyňou. Zdroj tepla pokrýva potrebu tepla pre vykurovanie, prípravu teplej vody a pre vzduchotechniku. Okrem návrhu kotlov som sa v práci zaoberala aj návrhom dopravy paliva, jeho skladovaniu a návrhom akumulačných nádob. Ďalej boli navrhnuté zásobníkové ohrievače, ktoré sú umiestnené samostatne v prislúchajúcich objektoch, všetky zabezpečovacie zariadenia potrebné pre správnu funkciu systému, združený rozdeľovač a zberač, chemická úprava vody, regulačné ventily, čerpadlá a v neposlednom rade komínové prieduchy a správne vetranie kotolne.
Key words:biomasa, zdroj tepla, drevná štiepka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited