Mar 29, 2020   1:53 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Conceptual design of solar energy system for heating hot water in the family house
Written by (author): Ing. Jozef Harvanec
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncepčný návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody v rodinnom dome
Summary:Pre svoj rodinný dom som navrhol solárny energetický systém pre celoročný ohrev teplej vody. Tento systém som riešil ako jednookruhový s dvomi navrhnutými kolektormi, so zásobníkom vody a prídavným akumulačným zásobníkom. Tento systém musí byť napojený na kotol ústredného vykurovania, v mojom prípade plynový kotol. V textovej časti som stručne opísal obnoviteľné zdroje ako slnečná energia, geotermálna energia, biomasa, tepelné čerpadlá ,slnko, jeho vznik, vývoj, fyzikálne a iné vlastnosti,, slnečnú energiu a žiarenie. Nakoniec to bol stručný popis solárneho energetického systému a využitie solárnych systémov Vo výpočtovej časti som navrhol slnečný energetický systém. Vypočítal som dennú a skutočnú potrebu tepla na ohrev teplej vody. Taktiež som vypočítal skutočné množstvo energie zachytenej plochou slnečným kolektorom. Podľa tepelnej bilancie kolektorov som navrhol aj zásobník tepla. Na záver som opísal z čoho sa skladá navrhnutý slnečný energetický systém Vo výkresovej časti som narysoval pôdorys rodinného domu, rez budovou, pohľady, detail uloženia kolektorovej plochy a schému zapojenia energetického jedno rúrkového systému.
Key words:Heliostar TS 400, Obnovitelne zdroje, Solárne kolektory


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited