7. 4. 2020  10:16 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Koncepčný návrh energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
Autor: Ing. Michal Straňák
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Koncepčný návrh energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
Abstrakt:Hlavnou témou bakalárskej práce je koncepčný návrh energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome. Úvodná časť práce je venovaná teoretickým východiskám obnoviteľných zdrojov energie. Je v nej definovaný technicky využiteľný potenciál obnoviteľných zdrojov energie v SR a taktiež súčasný stav využívania obnoviteľných zdrojov v SR. Ďalšia časť je zameraná na históriu vykurovania rodinných domov, účel vykurovania a definovanie zdrojov tepla. Pozornosť je zameraná na slnečnú energiu a spôsoby jej využívania. Práca ďalej pojednáva o solárnych systémoch, slnečných kolektoroch a ich členení. Cieľom bakalárskej práce je návrh energetického systému na vykurovanie a prípravu teplej vody, určenie tepelnej bilancie rodinného domu a výpočet tepelných strát rodinného domu skráteným spôsobom. Pomocou výpočtov a tepelnej bilancie kolektorovej plochy sú navrhnuté slnečné kolektory a celý energetický systém vykurovania rodinného domu. Súčasťou práce je technická správa a výkresová časť, ktorú tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy budovou, schéma zapojenia energetického systému a detail uloženia kolektorovej plochy. V poslednej časti je zaznamenané energetické, ekonomické a ekologické zhodnotenie navrhnutého systému a zásady prevádzky tohto systému.
Klíčová slova:Tepelná energia, Tepelná bilancia, Vykurovanie, Obnoviteľné zdroje, Slnečné kolektory, Energetické systémy, Koncepčný návrh, Technická správa


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně