Mar 29, 2020   2:28 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project of energy system by using renewable energy resources for block of apartmens on Budkova cesta in Bratislava
Written by (author): Ing. Tatiana Fronková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Kabzan
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov energie v bytovom dome komplexu na Búdkovej ceste v Bratislave
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vodys využitím obnoviteľných zdrojov energie. Ako zdroj tepla sa použila kombinácia tepelného čerpadla a solárnych kolektorov. Pri návrhu sa zohľadnili individuálne požiadavky prevádzky, na základe ktorých bol navrhnutý najoptimálnejší systém z hľadiska technického, energetického a ekologického. Nesporný prínos takéhoto riešenia je hlavne v oblasti ekologickej, keď sa využívajú zdroje energie, ktoré sú voľne dostupné a nachádzajú sa v prírode v neobmedzenom množstve
Key words:tepelné čerpadlo, Obnoviteľné zdroje energie, solárne kolektory


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited