2. 6. 2020  10:52 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikačné číslo: 808
Univerzitný e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     
     
     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh slnečného energetického systému na vykurovanie a ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome
Autor: Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:
Ing. Juraj Kabzan
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh slnečného energetického systému na vykurovanie a ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome
Abstrakt:
Diplomová práca rieši projekt využitia slnečnej energie na čiastočné pokrytie potreby tepla v Polyfunkčnom bytovom dome. Ide o celoročné využívanie slnečného energetického systému na ohrev teplej vody a podporu vykurovania. Potreba tepla pre jednotlivé zariadenia je stanovená v kapitole 1. Ďalej boli určené teoretické účinnosti pre rozličné sklony kolektorovej plochy, na základe ktorých sa posúdili skutočné účinnosti najvhodnejších sklonov z hľadiska celoročného využívania a to 45° a 60°. Z riešených alternatív návrhu slnečných kolektorov v kapitole 2 sa z hľadiska optimálneho celoročného rozloženia množstva zachytenej slnečnej energie na ohrev teplej vody ako aj z hľadiska ekonomického ukázali najvhodnejšie ploché kolektory. Navrhnuté boli ploché kolektory od firmy Viessmann, typ Vitosol 200 -- F, pre ktoré sa v kapitolách 2.1 a 2.2 zostavili tepelné bilancie. Po celkovom zhodnotení dosahovala najlepšie výsledky plocha 30,12 m2 pri sklone 60°. Navrhnutá plocha zodpovedá 12 ks plochých kolektorov a vykryje potrebu tepla na prípravu teplej vody od marca až do septembra. Letné prebytky slnečnej energie tohto systému sú prijateľné. V kapitole 3 boli nadimenzované a navrhnuté jednotlivé komponenty slnečného energetického systému ako aj doplnkového zdroja tepla s príslušnými technologickými zariadeniami. Regulácia slnečného energetického systému ako aj kotlového resp. vykurovacieho systému je riešená v kapitole 4. V závere tejto práce je v kapitole 5 uvedené ekonomické zhodnotenie slnečného energetického systému.
Kľúčové slová:
Slnko, Kolektor, Ohrev


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene