3. 4. 2020  19:37 Richard
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Koncepčný návrh energetického systému na vykurovanie a prípravu teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie v polyfunkčnom objekte
Autor: Ing. Lucia Štobrová
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Danko
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Koncepčný návrh energetického systému na vykurovanie a prípravu teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie v polyfunkčnom objekte
Abstrakt:Diplomová práca rieši návrh obnoviteľného zdroja -- slnečnej energie na prípravu teplej vody v polyfunkčnom objekte. Potreba energie na ohrev vody je vypočítaná v kapitole 2. Z viacerých možných, spracovaných alternatív pre rôzne sklony kolektorovej plochy (a = 30°, 45°, 60°), boli vybrané vákuové, rúrkové, slnečné kolektory VITOSOLL 300 -- T. Po výpočtovom a grafickom vyhodnotení dosahovala najlepšie výsledky plocha 34,16 m2 pri sklone a = 45°, ktorá pokryje potrebu tepla na prípravu teplej vody od marca až do novembra. Vo vykurovacom období bude zariadenie podporovať pomocný zdroj tepla. Celý solárny systém je navrhnutý tak, aby bol podľa možnosti čo najvhodnejší z energetického, ekologického a ekonomického hľadiska. Súčasťou diplomovej práce je aj návrh jednotlivých zariadení solárneho systému, ktoré sú potrebné pre správnu prevádzku celého systému. V závere tejto diplomovej práce je ekonomické a energetické zhodnotenie solárneho systému, hovorí o úsporách a návratnosti investícií solárneho systému.
Klíčová slova:solárna energia, slnečný kolektor, solárny systém

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
práca bude použitá pre reálny projekt.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně