Mar 29, 2020   3:09 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Boiler biomass for four rental houses
Written by (author): Ing. Juliana Fodorová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Kabzan
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zdroja tepla na spaľovanie biomasy v bytovom dome
Summary:Predmetom tejto diplomovej práce je návrh zdroja tepla - kotolňa na biomasu pre štyri dvanásťbytové nájomné domy v Orechovej Potôni. Zdroj tepla pre štyri dvanásťbytové nájomné domy v Orechovej Potôni je samostatná kotolňa na biomasu II.kategórie s inštalovaným menovitým tepelným výkonom 500 kW. Je navrhnutá ako dvojkotlové zariadenie, s pouţitím kotlov na biomasu HERZ Biomatic BioControl 250 s menovitým tepelným výkonom 250 kW. Kotolňa pokrýva tepelné straty objektu a zabezpečuje prípravu teplej vody pre dané objekty. V diplomovej práci bolo cieľom navrhnúť zdroj tepla najoptimálnejší z technického, ekologického a ekonomického hľadiska.
Key words:Zdroje tepla, Biomasa, bytový dom

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited