Mar 29, 2020   3:08 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Analysis methods of calculation of energy performance of heat generators for biomass
Written by (author): Ing. Kamila Víchová, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Opponent 2:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza výpočtových metód energetickej hospodárnosti zdrojov tepla na biomasu
Summary:Udalosti posledných rokov prispeli k výraznejšiemu dopytu po vykurovacích systémoch, kde sa namiesto fosílnych palív hľadajú alternatívne zdroje pre výrobu tepla. Jedným z dôvodov, aby sa obmedzilo používanie ropy, uhlia a zemného plynu je zvyšovanie obsahu CO 2 v atmosfére, následkom čoho vzniká globálne otepľovanie tzv. skleníkový efekt. Aj keď niektorí vedci, zaoberajúci sa klimatickými zmenami považujú skleníkový efekt za kontroverzný. Ďalším dôvodom sú rastúce ceny fosílnych palív. Európska únia je veľmi aktívna v tejto oblasti a zo stratégie EÚ vyplýva požiadavka zvýšiť výrobu energie z biomasy do roku 2020. Následne na to prijala niekoľko legislatívnych opatrení zaoberajúcich sa energetickou hospodárnosťou zdrojov tepla a vykurovacích systémov. V tejto spojitosti je veľmi dôležité prevádzkové a normatívne hodnotenie energetickej efektívnosti zdrojov tepla v obytných ale aj iných budovách ako prostriedok k znižovaniu energetickej náročnosti budov, ktorá je dnes veľmi aktuálnou témou v európskom i v celosvetovom meradle.
Key words:obnoviteľné zdroje energie, biomasa, zdroje tepla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited