28. 2. 2020  20:35 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Slnečný energetický systém s celoročným využitím pre Dom sociálnych služieb
Autor: Ing. et Ing. Tímea Sárkány
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Danko
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Slnečný energetický systém s celoročným využitím pre Dom sociálnych služieb
Abstrakt:Témou mojej diplomovej práce bola návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre Dom sociálnych služieb, ktorý sa nachádza vo Vlčanoch. V prvom kroku som sa oboznámila so stavom predmetnej budovy, jej konštrukčnými a technickými riešeniami. Urobila som potrebné opatrenia na návrh obnovy domu z hľadiska tepelnotechnického a vyrátala som tepelné straty budovy. Pri ďalších výpočtoch som zistila ročnú potrebu tepla na ohrev vody, čo bola podstatou návrhu potrebných slnečných kolektorov, kde bolo treba brať do úvahy aj orientáciu budovy k svetovým stranám. Porovnala som rôzne typy a počty kolektorov, kde som na konci výpočtu zistila, že energetický výstup zo solárneho systému v prípade aplikácie vákuových trubicových kolektorov v porovnaní s plochými kolektormi je vyšší a kryjú celoročne viac energie na prípravu teplej vody, ako ploché kolektory. Navrhla som aj doplnkového zdroja tepla, ako aj ďalších potrebných zariadení. Riešila som dva alternatívy energetického systému a zapojenia. Na konci výpočtu som urobila aj ekonomické zhodnotenie systému.
Klíčová slova:Slnko, Systém, Teplá voda

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně