25. 5. 2020  20:03 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh tepelného čerpadla na vykurovanie objektu rekreačného zariadenia
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Kabzan
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh tepelného čerpadla na vykurovanie objektu rekreačného zariadenia
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom vykurovacieho systému objektu rekreačného zariadenia s využitím netradičného zdroja tepla - tepelného čerpadla. Úvodná časť DP je venovaná štúdii tepelnej bilancie spolu so stručným posúdením alternatívneho riešenia. Ťažisková časť práce pozostáva z návrhu projektu pre zadaného zdroja tepla, kapacitných výpočtov vykurovacieho systému jeho a príslušných súčastí. Práca obsahuje výkresovú dokumentáciu a technickú správu projektu pre vykurovací systém zadaného objektu. Hlavným prínosom práce je spracovaný detailný projekt založený na využití netradičného zdroja energie pre vykurovanie objektu, v našom prípade tepelného čerpadla.
Klíčová slova:
obnoviteľné, zdroje, energie , tepelné, čerpadlo

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně