25. 5. 2020  19:27 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikačné číslo: 808
Univerzitný e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

     
     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh tepelného čerpadla na vykurovanie objektu rekreačného zariadenia
Autor:
Ing. Ľubomír Bruncko
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Juraj Kabzan
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh tepelného čerpadla na vykurovanie objektu rekreačného zariadenia
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom vykurovacieho systému objektu rekreačného zariadenia s využitím netradičného zdroja tepla - tepelného čerpadla. Úvodná časť DP je venovaná štúdii tepelnej bilancie spolu so stručným posúdením alternatívneho riešenia. Ťažisková časť práce pozostáva z návrhu projektu pre zadaného zdroja tepla, kapacitných výpočtov vykurovacieho systému jeho a príslušných súčastí. Práca obsahuje výkresovú dokumentáciu a technickú správu projektu pre vykurovací systém zadaného objektu. Hlavným prínosom práce je spracovaný detailný projekt založený na využití netradičného zdroja energie pre vykurovanie objektu, v našom prípade tepelného čerpadla.
Kľúčové slová:
obnoviteľné, zdroje, energie , tepelné, čerpadlo

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene