Mar 29, 2020   3:05 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Solar energy system for an apartment house
Written by (author): Ing. Peter Heyder
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Kabzan
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Slnečný energetický systém v bytovom dome
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom slnečného energetického systému pre bytový dom s celoročným využitím pre prípravu teplej pitnej vody a vykurovanie. Rieši alternatívne návrhy slnečných kolektorov, ktoré zohľadňujú typ kolektora veľkosť kolektorovej plochy, uhol sklonu kolektora. Na základe týchto údajov sa navrhne optimálny slnečný energetický systém, ktorý bude pokrývať potreby daného bytového domu. Celý návrh sa nakoniec zhodnotí z ekonomického a ekologického hľadiska.
Key words:Slnečný kolektor, slnečná energia, slnečný energetický systém

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited