3. 4. 2020  19:52 Richard
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a ohrev teplej vody v rodinnom dome
Autor: Ing. Lucia Šindlerová
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Kabzan
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a ohrev teplej vody v rodinnom dome
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá alternatívnymi návrhmi energetických systémov a zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v rodinnom dome na vykurovanie a prípravu teplej vody s celoročným využitím. Navrhovaný energetický systém využíva slnečnú energiu na prípravu teplej vody a energiu prostredia na prípravu tepla na vykurovanie. V diplomovej práci sú posúdené alternatívy tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov. Práca ďalej popisuje porovnanie vákuového plochého slnečného kolektoru s vákuovým rúrkovým slnečným kolektorom, a ďalej posudzuje optimálny uhol sklonu slnečných kolektorov a optimálnu kolektorovú plochu. Na záver je navrhnutý najoptimálnejší energetický systém zhodnotený z ekonomického a ekologického hľadiska.
Klíčová slova:obnoviteľné zdroje energie, solárny systém, solárne kolektory, tepelné čerpadlo

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně