Mar 29, 2020   2:27 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design progressive heat source for social service center
Written by (author): Ing. Branislav Krafčík
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Kabzan
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh progresívneho zdroja tepla pre centrum sociálnych služieb
Summary:Zámerom mojej diplomovej práce bol kompletný návrh zdroja tepla pre centrum sociálnych služieb v Starej Ľubovni. Úlohou bolo zvoliť čo možno najefektívnejšiu alternatívu kotlov z hľadiska technického, energetického, ekonomického a ekologického. Kotolňa zabezpečuje výrobu tepla na pokrytie celkovej potreby tepla objektu. V kotolni sú navrhnuté tri plynové nízkoteplotné kotly Buderus Logano G334 s celkovým menovitým výkonom 330 kW. Z nich sú dva riešené ako dvojkotlové zariadenie so spoločným komínovým telesom, čím sa docielila dostatočná úspora priestoru. Celá sústava je regulovaná na základe vonkajšej teploty reguláciou Logomatic. Prípravu teplej vody zabezpečujú stojaté zásobníkové ohrievače Buderus Logalux SU750 s paralelným hydraulickým zapojením. Vybraný návrh celého zariadenia je primeraný charakteru zvolenej budovy.
Key words:plyn, zdroj tepla, centrum sociálnych služieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited