Mar 29, 2020   1:58 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:bivalent solar energy system used all year round in an apartment house
Written by (author): Ing. Lenka Pirochová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Danko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Slnečný energetický bivalentný systém s celoročným využitím v bytovom dome
Summary:Témou mojej diplomovej práce bolo vyhotovenie návrhu slnecného bivalentného systému na prípravu teplej vody s celorocným využitím v bytovom dome a jeho následné spracovanie na úrovni realizacného projektu. Prácu som spracovala v súlade platných noriem a vedomosti získaných pocas štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave na zameraní Vykurovanie. Riešený polyfunkcný objekt je umiestnený v Bratislave, na Dunajskej ulici, v casti Staré mesto s orientáciou sever - juh. Bytový dom má štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Strecha bytového domu je jednopláštová nepochôdzna. Podstatou mojej práce bolo pripojenie novo navrhnutého slnecného systému na už existujúcu plynovú kotolnu s navrhnutými zariadeniami pre okruh vykurovania. Pri návrhu slnecného systému som vychádzala zo zadanej požiadavky, a to aby daný systém bol navrhnutý pre celorocné využitie so zameraním na výber optimálnej kolektorovej plochy. Návrh systému mal byt zároven energeticky výhodný a ekologicky prijatelný k životnému prostrediu. Výpocet bol založený na urcení potreby tepla na prípravu teplej vody, z ktorej som vychádzala pri návrhu optimálnej kolektorovej plochy. Z troch alternatív s troma sklonmi kolektora som za energeticky výhodný variant vybrala plochý slnecný kolektor Buderus typ Logasol SKN3.0 s uhlom sklonu 45° v pocte desat kusov. Daný energetický systém pozostával zo samotného návrhu kolektorov a návrhu ostatných prvkov a zariadení, ktoré zabezpecujú správnu funkciu celého systému. Pri celorocnom využití slnecného žiarenia na prípravu teplej vody som uvažovala s akumuláciou tepla pre podporu vykurovania. V zimnom období, kedy je slnecného žiarenia menej, je potrebné pripojenie doplnkového zdroja tepla, ktorým je v tomto prípade dvojica kondenzacných kotlov s výkonom 180 kW. Návrh kolektorového okruhu som doplnila energetickým a ekonomickým zhodnotením. Z ekologického hladiska som porovnávala množstvo produkcie škodlivín pri použití kondenzacnej techniky a pri využití obnovitelných zdrojov energie.
Key words:kolektor, slnečné žiarenie, slnečný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited