7. 4. 2020  10:45 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre bytový dom
Autor: Ing. Marek Rusnák
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Danko
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre bytový dom
Abstrakt:Predmetom riešenej diplomovej práce bol komplexný návrh zdroja tepla - kotolne pre bytový dom s ôsmymi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Pri návrhu som využil poznatky a vedomosti nadobudnuté počas štúdia na stavebnej fakulte STU v Bratislave, predovšetkým vedomosti zo študijného programu technické zariadenia budov a taktiež som si počas riešenia mnohých problémov rozšíril teoretické ako aj praktické vedomosti . Pri návrhu zdroja tepla sa vychádzalo zo zadaných požiadaviek a predpokladov a to: Zdroj tepla bude na plynné palivo, taktiež bolo potrebné vybrať zdroj tepla progresívny, vysokoúčinný, alebo kondenzačný. Po výpočte tepelnej bilancie sa zistilo, že riešená kotolňa patrí do III. Kategórie s tepelným výkonom do 500 kW. Kotolňa je situovaná v suteréne bytového domu. Riešená kotolňa dostatočne zabezpečuje potrebu tepla na vykurovanie a tiež dostatočnú potrebu tepla na prípravu teplej vody. Na zabezpečenie požadovaných tepelných príkonov som navrhol tri stacionárne plynové kotly. Na krytie požadovaného príkonu na vykurovanie som navrhol dva nízkoteplotné stacionárne kotly Buderus Logano G 334, ktoré s výkonom 260 kW dostatočne zabezpečujú požadovaný príkon 167,2 kW, aj požadovanú tepelnú zálohu počas vykurovacej sezóny. Na zabezpečenie požadovaného príkonu na prípravu teplej vody som navrhol jeden kondenzačný stacionárny kotol Buderus Logano GB 312 s regulovateľným výkonom 29,3 -- 113,4 kW. Tento kondenzačný stacionárny kotol zabezpečí spolu s dvomi stojatými zásobníkmi teplej vody Buderus Logalux SU 750 s objemom 750 l prípravu ohriatej teplej vody počas celého roka. Okrem uvedených kotlov a zásobníkov teplej vody som navrhol aj ostatné potrebné zariadenia kotolne zabezpečovacie zariadenia, združený rozdeľovač a zberač, anuloid (RHDT), čerpadlá, trojcestné ventily, armatúry, potrubia a ďalšie. Konkrétny návrh zdroja tepla predchádzal analýze a bol vybratý zo štyroch variant. Vybratá alternatíva spĺňa okrem efektívnej výroby tepla aj otázku výhodného investičného riešenia z hľadiska prvotných a prevádzkových nákladov, ďalej zohľadňuje ekologické hľadisko, nakoľko spomínané kotly spĺňajú emisné hodnoty pre známku "modrý anjel". Pri návrhu všetkých kotlov a jednotlivých zariadení kotolne bol kladený dôraz na príslušné normy.
Klíčová slova:kotol, potreba tepla, návrh

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně