25. 2. 2020  20:02 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre bytový dom
Autor: Ing. Ján Kovár
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Kabzan
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh zdroja tepla s kondenzačnou technikou pre bytový dom
Abstrakt:Projekt pre realizáciu stavby kotolne pre súbor polyfunkčných bytových domov. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave, stavebná fakulta. Vedúci: Doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier v študijnom programe: Technické zariadenia budov. STU v Bratislave, 2013. Diplomová práca obsahuje projekt pre realizáciu stavby kotolne pre súbor polyfunkčných bytových domov v Bratislave. Predmetom môjho riešenia bolo navrhnúť kotolňu nachádzajúcu sa v jednom z objektov s použitím kondenzačnej techniky. Diplomová práca má 70 strán a obsahuje textovú časť a grafickú časť. Textová časť zahŕňa koncepciu návrhu a samotné výpočty jednotlivých technických zariadení kotolne, technickú správu a v časti príloh taktiež podklady od výrobcu a technické listy ku navrhnutým zariadeniam. Grafická časť obsahuje pôdorys kotolne, detailné rezy, v časti príloh taktiež pôdorysy bytového domu a poster. Zámerom návrhu kotolne bolo vytvoriť projekt ktorý bude moderným riešením domových kotolní s využitím kondenzačnej techniky prihliadnuc na energetickú hospodárnosť, finančnú náročnosť a taktiež ekologickú šetrnosť.
Klíčová slova:vykurovanie, kondenzačná technika, kotolňa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně