3. 4. 2020  20:19 Richard
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre materskú školu
Autor: Ing. Romana Trenčanová
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Danko
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie pre materskú školu
Abstrakt:Témou mojej záverečnej práce bolo navrhnúť optimálny energetický systém s využitím slnečnej energie, ktorá bude dodávať do systému tepelnú energiu a využívať ju na ohrev teplej vody. Riešeným objektom je materská škola. Na základe orientácie budovy, potreby energie na ohrev teplej vody, energetických bilancií budovy a v neposlednom rade aj investičných nákladov na zriadenie celého systému, som zvolila niekoľko alternatív kolektorových polí a vybrala jednu z možností, ktorá sa javila ako najefektívnejšia. V systéme budú zabudované vysoko účinné termické kolektory. Dôležitou súčasťou správneho fungovania celého systému, je aj návrh zariadení a prvkov v celom solárnom okruhu. Keďže objekt prešiel prednedávnom rozsiahlou rekonštrukciou, bolo by vhodné vyregulovať celý vykurovací systém a navrhnúť novšie a úspornejšie riešenia. Pre kotlový okruh som navrhovala nové zariadenia a komponenty. Celý systém oboch okruhov bude vzájomné prepojený a regulovaný, pomocou snímania teploty na jednotlivých zariadeniach a potrubiach, ktoré budú vysielať signál do regulátora, pomocou ktorého budú ovládané elektrické pohony ventilov a čerpadlá. Vstupné náklady do systémov na báze obnoviteľných zdrojov sú niekedy príliš vysoké, ale z hľadiska ochrany nášho životného prostredia sa určite oplatí investovať do týchto zariadení.
Klíčová slova:vykurovanie, solár, energia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně