Feb 28, 2020   10:37 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Adam Boškovič
Identification number: 81202
University e-mail: xboskovic [at] stuba.sk
 
3644T17  Structures of Buildings I-NKS
FCE I-NKS-BIK den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
budovy a inžinierske konštrukcie, 1st year of study / 2nd semester of study
Study group no.: 3

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment
Written by (author): Bc. Adam Boškovič
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Opponent:Ing. arch. Ing. Šimon Vacek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Úlohou bakalárskej práce je návrh bytového domu na úrovni realizačného projektu. Práca je zameraná na urbanistické, architektonické, konštrukčné, tepelnotechnické riešenie bytového domu. V práci je popísané materiálové riešenie stavby, podrobne spracované riešenie detailov balkónových konštrukcií ,terás a styk atiky s konštrukciou strechy .Priložené sú energetické a hygienické posudky. Bytový dom má šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. V podzemnej časti sa nachádzajú parkovacie miesta ,sklad a technické zázemie budovy. Na prvom nadzemnom podlaží sú 2 priestory určené na polyfukčné účely s terasou a hlavné vstup do objektu. Na nasledujúcich podlažiach okrem 6NP sa nachádzajú štyri trojizbové byty. Posledné obytné podlažie 6NP má narvhnutú 3 3izbové byty a terasu.Ttáto terasa je navrhnutá kvoli architektonickému prepojeniu fasád. Cieľom práce je realizácia bytového domu od návrhu technickej dokumentácie až po realizáciu.
Key words:bytový dom, polyfunkcia, prevetrávaná fasáda, tepelnotechnické posúdenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited