4. 8. 2020  19:46 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miriam Ledererová, PhD.
Identifikačné číslo: 812
Univerzitný e-mail: miriam.ledererova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra materiálového inžinierstva (SvF)

     
     
Publikácie
     
Vedené práce     Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Adámek
Recyklované stavebné materiály - ich využitie ako zdroja plnohodnotných surovín
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Baňák
Sledovanie fyzikálno-mechanických vlastností ľahkých polymérbetónov s využitím recyklovaných plastových materiálov a drevnej štiepky na báze cementových kompozitov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Brunzák
Vlastnosti cementových kompozitov na báze recyklovaného kameniva
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Demko
Možnosti a perspektívy recyklácie stavebných odpadov ako zdrojov plnohodnotných surovín a súčasný stav problematiky stavebného odpadu v SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Dinisová
Overenie fyzikálno-mechanických vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Hátaš
Využitie environmentálne akceptovateľných plastových materiálov na stavebné účely s prihliadnutím na ich teplotechnické a akustické parametre
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alžbeta Hudecová
Využitie odpadových materiálov na báze plastov ako plniva do ľahkých betónov.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Jacenko
Sledovanie mechanických vlastností konopného betónu pri použití rôznych spojív
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Kapraľ
Fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov a drevnej štiepky
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Kocsis
Nanotechnológie v oblasti cementových kompozitov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Kollárová
Cementové kompozity na báze recyklovaných plastov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Arnold Kovács
Sledovanie vplyvu spojiva na tepelno-technické vlastnosti konopného betónu.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Šimon Pucher
Možnosti využitia cementových kompozitov na báze recyklovaných plastov.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Rafajdus
Sledovanie vybraných fyzikálnych vlastností ľahkých betónov na báze recyklovaných plastových materiálov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Rentka
Možnosti využitia odpadov a ich vplyv na vlastnosti cementových kompozitov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Slivka
Vplyv rôzneho spôsobu zhutnenia na fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s rôznymi vláknami
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Slosarčiková
Recyklované plasty - ich využitie ako zdroj plnohodnotných surovín.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Števaňák
Využitie environmentálne akceptovateľných plastových materiálov, drevnej štiepky na stavebné účely s prihliadnutím na ich fyzikálno – mechanické vlastnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná